Sinds december 2016 hebben alle burgers van ons land toegang tot de Databank Aanvullende Pensioenen* (DB2P), via de website mypension.be.

Of u nu bedrijfsleider, zelfstandige of loontrekkende bent, op mypension.be kunt u de datum van uw (vervroegd) wettelijk pensioen raadplegen – net als de aanvullende pensioenplannen onderschreven in het kader van de tweede pijler.

VAPZ, IPT, groepsverzekering …

Bouwt u een aanvullend pensioen op via een VAPZ, IPT, RIZIV-contract of groepsverzekering? Check dan het pensioenkapitaal waar u recht op hebt op uw pensioenleeftijd via de Databank Aanvullende Pensioenen* (DB2P). Daarin kunt u een overzicht raadplegen van uw pensioenplannen bij verschillende pensioeninstellingen.

U vindt er deze informatie:

 • Het totaalbedrag van de pensioenreserves waaruit uw pensioenplannen bestaan
 • De details per pensioenplan:
  • De waarde van de pensioenreserves op uw pensioenleeftijd (verworven prestaties)
  • Het bedrag dat u ontvangt op de pensioenleeftijd als u tot dan premies blijft betalen (verwachte prestaties)
  • Het bedrag dat uw begunstigden ontvangen als u zou overlijden

De weergegeven bedragen zijn die die van toepassing zijn op 1 januari van het lopende jaar, en ook de bedragen van de voorgaande jaren kunt u terugvinden.

Bovendien kunt u de gegevens die worden weergegeven op het scherm bewaren in pdf-formaat.

Praktisch

 • Surf naar www.mypension.be.
 • Log in met behulp van uw elektronische identiteitskaart.
 • Geef uw e-mailadres op en ontvang alle info over nieuwigheden op www.mypension.be.
 • Stel uw vragen via het specifieke contactformulier.

 

*DB2P

De Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) wordt beheerd door de vzw Sigedis. De databank verzamelt alle informatie over de aanvullende pensioenvoordelen van loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren in de tweede pensioenpijler.

Heel wat instanties gebruiken die informatie om te controleren of de sociale en fiscale wetgeving wordt nageleefd:

 • Controle van de RSZ-bijdrage van 8,86 %
 • Controle van de fiscale 80 %-regel (regel die het aanvullend pensioen bepaalt dat u als bedrijfsleider op een fiscaalvriendelijke manier kunt opbouwen)
 • Controle van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 1,5 %
 • Controle van de betaling van het aanvullend pensioen: Sigedis geeft aan tot welke pensioeninstelling u zich kunt richten als uw aanvullend pensioen nog niet werd betaald zes maanden na uw wettelijke pensioenleeftijd.
Getagd op: