Om u verzekeringsvoorstellen of –contracten te kunnen aanbieden, en om u de best mogelijke adviezen en dienstverlening te kunnen garanderen, moet Plevoets Verzekeringen uw persoonsgegevens verwerken.
Soms moeten we ze ook gedeeltelijk of volledig meedelen aan de maatschappijen die de contracten voor u opmaken. (verzekeringsmaatschappijen, kredietinstellingen, bijstandsverleners, herstellers, experten, …).
We willen ze ook graag gebruiken in onze commerciële initiatieven naar u toe.
Wilt u liever geen commerciële informatie van ons kantoor ontvangen, dan kunt u ons dit eenvoudig meedelen.

Medische en/of gevoelige gegevens gebruiken wij alleen voor het goede beheer van uw dossier.

Volgens de wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,
hebt u het recht uw persoonsgegevens te raadplegen en te verbeteren.
Bijkomende inlichtingen krijgt u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, www.privacycommission.be.