Uw aansprakelijkheid als zelfstandige / vrij beroeper / ondernemer

U kunt aansprakelijk gesteld worden
voor schade die u tijdens de uitoefening van uw beroep aan derden aanbrengt.

Met een aansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich daartegen.
Ze kan deze waarborgen combineren:

 • BA Uitbating
  dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid voor de stoffelijke en lichamelijke schade aan derden
  bij de uitvoeringen van uw beroepsactiviteiten.
  Ze dekt niét de rechtstreekse schade door het werk zélf.
  Voorbeeld:
  een installateur plaats een nieuwe chauffageketel, maar beschadigt de inkomdeur.

 • BA Na levering
  dekt de stoffelijke en lichamelijke schade waarvoor u aansprakelijk bent
  nà de werken of nà de levering van de goederen of diensten.
  Voorbeeld:
  een chauffageketel vat 2 weken na de installatie vuur, en richt rookschade aan.
  De oorzaak blijkt een installatiefout te zijn.

 • BA Toevertrouwd voorwerp
  dekt de schade die u aanbrengt aan goederen die u worden toevertrouwd om eraan te werken.
  Voorbeeld:
  een klant wil een lekke band laten herstellen door een fietsenmaker.

  Die beschadigt echter het fietskader...

Wilt u er meer over weten?
Neem vandaag nog contact met ons op.
Samen met u vinden wij wat het beste voor u past.

Tip: Omschrijf vooraf altijd zo precies mogelijk uw beroepsactiviteiten.
Zo vermijdt u achteraf discussies met de verzekeringsmaatschappij.

Beroepsaansprakelijkheid

Hebt u een ‘vrij beroep’?
Dan kunt/moet u een verzekering ‘beroepsaansprakelijkheid’ afsluiten.

Die dekt de contractuele aansprakelijkheid voor schade die u door beroepsfouten of foutief advies toebrengt aan

 • derden
 • klanten
 • leveranciers

Wilt u er meer over weten?
Neem vandaag nog contact met ons op.
Samen met u vinden wij wat het beste voor u past.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u bestuurder of beheerder van een vennootschap of VZW?

Dan kunt u door eender welke derde aansprakelijk gesteld worden
voor fouten, onrechtmatige daden en inbreuken tegen wet- en regelgeving
in de uitoefening van uw bestuursmandaat.
(bv. inbreuken tegen de vennootschapswetgeving, onzorgvuldig beheer, niet-betalen van de sociale zekerheidsbijdragen, faillissement wegens nalatigheid, …)

Er moet dan wel een verband zijn tussen oorzaak, aansprakelijkheid en schade.

Om de schade te vergoeden kan zelfs uw privévermogen aangesproken worden.

Een dergelijk contract dekt u in tegen

 • de financiële gevolgen van een claim bij een burgerlijke veroordeling
 • de procedurekosten bij burgerlijke en strafrechtelijke vorderingen

Wilt u er meer over weten?
Neem vandaag nog contact met ons op.
Samen met u vinden wij wat het beste voor u past.